Olen muusikalise, filoloogilise ja kultuurikorraldusliku haridusega:
Lõpetanud Tartu H. Elleri nim. Muusikakooli, flöödi erialal;
Tartu Ülikool, Filosoofia teaduskond, eesti ja soome ugri filoloogia bakalaureus;
Tartu Ülikool Filosoofia teaduskond, kultuurikorraldus, humanitaarteaduse magister.

Alates 2014 aastast olen korraldanud loovkirjutamise kursusi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Samaaegselt olen end täiendanud mängu-, muusika-, visuaalkunstiteraapia ja biblioteraapia valdkonnas.
Hetkel olen omandamas teist kõrgharidust Tartu Ülikoolis eripedagoogika erialal.
Igal inimesel on vajadus ja võime ennast loominguliselt väljendada. See on osa enesearengust ning ühtlasi väga nauditav tegevus, mille väärtus ei pruugi avalduda sündinud teoses, vaid pigem selle loomise protsessis. Kuigi üks ei välista teist. Eksperiment, mäng, katsetused – see on elu loomulik osa, mis lisab elurõõmu, loob eduelamusi ja viib meid seni tundmatutele radadele, aga aitab ka vabaneda kõigest sellest, mida endaga kaasas kanda ei ole mõtet. 
Loovuse töötubades saame me kontakti oma kitsaskohtadega, meil lihtsalt ei ole võimalik midagi luues passiivseks jääda. Ja siit omakorda tulevad lahendused ka meie igapäevaellu ja suhetesse, sest midagi luues, näed sa võimalusi ja lahendused on nende loomulik jätk.

Katriin Fisch-Uibopuu - koolitaja, nõustaja.